Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 1.Εμμανουήλ Μαρακάκης

 2.Κων/νος Βασιλάκης

 3.Μιλτιάδης Γραμματικάκης

 4.Ιωσήφ Μιχελογιάννης

 5.Μιχαήλ Καλογεράκης

 6.Ηλίας Χατζάκης

 

Άλλοι ερευνητές

1.Χαρά Κουνάλη

2.Παύλος Ματθαιάκης

3.Σπύρος Βουτουφιανάκης

 

Τεχνικό Προσωπικό

1.Σπύρος Γραμματικάκης

2.Μανούσος Ασιμηνάκης

 

Φοιτητές

1.Μαριάννα Σγουράκη

2.Εμμανουήλ Καλυβιανάκης

3.Ιωάννα Φραγκάκη

4.Χαρά Κουνάλη

5.Εμμανουήλ Χουρδαλάς