Ακαδημαϊκό Προσωπικό

1.Δρ Γεώργιος Μαρκάκης

2.Δρ Βασίλειος Μανιός

3.Δρ Νικόλαος Σακκάς

4.Δρ Εμμανουήλ Μαρακάκης

5.Δρ Ιωάννης Τσάνης

6.Δρ Ευθύμιος Καρύμπαλης

7.Δρ Αικατερίνη Βορεάδου

8.Δρ Θρασύβουλος Μανιός

 

Άλλοι ερευνητές

1.Κατερίνα Μάδη

 

Τεχνικό Προσωπικό

 

 

Φοιτητές

1.Γεώργιος Τζίκας

2.Julien MONGET

3.Nicolas Soumiel

4.Β. Γιαλαμά

5.Μ. Τζατζή