Πρόσφατα έχουν υλοποιηθεί πέντε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό για το ΤΕΙ Κρήτης περίπου 2.2M €. Δύο από ταπρογράμματα αυτά συντονίζει η ομάδα Ενσωματωμένων Συστημάτων του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE) ενώ στα άλλα είχε σημαντική συμμετοχή στην σύνταξη και εκτέλεση της πρότασης.

  • FP7/VIRTICAL (378K) – http://www.virtical.eu (7/2011 – 6/2014) που αφορά κυρίως στο σχεδιασμό hardware virtualization extensions system drivers.
  • FP7/TRESCCA (432K) – http://www.trescca.eu (10/2012 – 9/2015) που αφορά κυρίως στο σχεδιασμό on-chip hardware security firewalls system drivers.
  • FP7-ICT/IP/DREAMS (745K) – http://www.dreams-project.eu (10/2013 – 9/2017) που αφορά στη μοντελοποίηση/ανάπτυξη υποσυστημάτων(STNoC network interfaces, interleaved memory, NoC to gateway bridge,κλπ και system drivers με περιορισμούς mixed criticality με real-time και non-real time components.
  • FP7-ICT STREP/SAVE (424K) – http://www.fp7-save.eu (9/2013 – 8/2016) που αφορά στο σχεδιασμό ετερογενών συστημάτων που διασυνδέουν multicore SoC με GPPA, DFE ή/και DSP και υποστηρίζουν προσαρμοστικότητα (self-adjustment).
  • H2020-EU.2.1.1.1/TAPPS (255K) –
  • H2020 TAPPS (250k) – http://www.tapps-project.eu (1/2015–12/2017) on prototype security solutions related to the smart trolley, a device integrating vital sign devices, such as the ST BodyGateway pulse sensor. Evolved an interest in open automotive security solutions and related platforms.

Η ομάδα ενσωματωμένων συστημάτων έχει μια πολυετή συνεργασία με την STMicroelctronics ενώ υπάρχει αλληλεπίδραση που αφορά στο σχεδιασμό αποδοτικών από από πλευράς ενέργειας συστημάτων μνήμης για επιστημονικές εφαρμογές και εφαρμογές κατανεμημένων βάσεων δεδομένων με το Πολυτεχνείο της Ανκόνα και ΕΜΠ. Η τελευταία συνεργασία γίνεται στα πλαίσια των προγραμμάτων α) Αρχιμήδης ΙΙΙ – Υποέργο 31 (100K) (2012-2015) και β) Erasmus.

Επιπλέον γίνεται ανάπτυξη της open source SystemC βιβλιοθήκης HSOC που δίνει την δυνατότητα για μοντελοποίηση ετερογενών συστημάτων